Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hà Nội cải cách hướng đến mô hình hải quan thông minh

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Hà Nội). Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Cụ thể, Cục Hải quan Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh liên quan đến lĩnh vực giao dịch thương mại qua biên giới, góp phần thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi tốt nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Chủ động nghiên cứu và đề xuất xây dựng mô hình hải quan thông minh gắn với đặc thù của Cục Hải quan Hà Nội theo lộ trình Tổng cục Hải quan đề ra.

Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu.

Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19.

Các nhiệm vụ cụ thể sẽ được triển khai gồm: hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...

Trong năm 2021, để triển khai chủ trương của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về thực hiện Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh, Cục Hải quan Hà Nội đã thành lập Tổ nghiên cứu triển khai thực hiện hải quan số tại cục, chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình hải quan thông minh gắn với đặc thù của đơn vị.

Cục Hải quan Hà Nội đã hoàn thiện 9 bài toán nghiệp vụ quy trình được Tổng cục Hải quan giao chủ trì và 45 quy trình phối hợp với các cục hải quan địa phương khác.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ha-noi-cai-cach-huong-den-mo-hinh-hai-quan-thong-minh-160281.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc