Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Quảng Ninh triển khai đo thời gian giải phóng hàng

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô kiểm tra, giám sát hàng hóa. Ảnh: Q.H
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra, giám sát hàng hóa. Ảnh: Q.H

Theo kế hoạch của Cục Hải quan Quảng Ninh, mục đích việc đo thời gian thông quan, giải phóng hàng nhằm đo thời gian tác nghiệp tại từng bước nghiệp vụ hải quan, đánh giá kiểm soát quá trình thực hiện thủ tục hải quan; xác định thời gian thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đồng thời, phân tích, đánh giá giữ liệu, kết quả đo, từ đó đánh giá hiệu quả việc thực hiện các giải pháp giảm thời gian thông quan tại đơn vị.

Cùng với đó, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Đánh giá chỉ tiêu phấn đấu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa còn dưới 10 giờ đối với hàng nhập khẩu, dưới 3 giờ đôí với hàng xuất khẩu, giảm tỷ lệ tờ khai phân luồng Đỏ xuống dưới 10% tổng số tờ khai của đơn vị.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-ninh-trien-khai-do-thoi-gian-giai-phong-hang-160239.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc