Chuyển đến nội dung chính

Infographics Hiệu suất soi chiếu container vượt 120 000 container năm

Hiệu suất, hiệu quả soi chiếu đạt được các kết quả nổi bật, đáng khích lệ, với lượng container được soi chiếu cao nhất trong vòng 5 năm qua, vượt mốc 120.000 container, cao hơn 2,11 lần so với năm 2020. Lượng container phát hiện vi phạm đạt 712 container, tăng gấp 3,08 lần so với năm 2020.

Infographics: Hiệu suất soi chiếu container vượt 120.000 container/năm


source https://haiquanonline.com.vn/infographics-hieu-suat-soi-chieu-container-vuot-120000-containernam-159884.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử