Chuyển đến nội dung chính

Infographics Quá trình công tác của Phó Cục trưởng Cục Hải quan Cà Mau Cao Văn Miên

(HQ Online) - Ngày 07/3/2022, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 248/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Văn Miên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Năm Căn giữ chức Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cà Mau kể từ ngày 02/3/2022.

source https://haiquanonline.com.vn/infographics-qua-trinh-cong-tac-cua-pho-cuc-truong-cuc-hai-quan-ca-mau-cao-van-mien-160013.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử