Chuyển đến nội dung chính

Lạng Sơn Hoạt động thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị Tân Thanh Chi Ma diễn ra chậm

Theo đại diện Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn), hiện tại 3 cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma vẫn thực hiện thông quan hàng hóa bình thường. Trung bình mỗi ngày, chỉ thông quan được hơn 150 xe chở hàng hóa (cả xuất và nhập). Trong đó, chỉ thông quan được khoảng trên 20 xe chở hàng hóa xuất khẩu. Đặc biệt, có ngày tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị không thực hiện thông quan được xe chở hàng hóa xuất khẩu nào (ngày 13/3/2022).

Hoạt động thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: H,Nụ
Hoạt động thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: H.Nụ

Cũng theo thông tin từ Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng, tính đến sáng 14/3/2022, tổng lượng xe tồn tại các khu vực bến bãi chờ xuất khẩu là 1.583 xe, trong đó có hơn 1.075 xe chở hoa quả.

Trong đó, ngày 13/3/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu phụ Tân Thanh là: xuất khẩu 22 xe (17 xe hoa quả), nhập khẩu 29 xe; cửa khẩu song phương Chi Ma xuất khẩu 1 xe, nhập khẩu 74 xe; cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xuất khẩu 0 xe, nhập khẩu 39 xe.

Như vậy, với năng lực thông quan như hiện tại, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành khuyến cáo về việc doanh nghiệp cân nhắc khi đưa xe chở hàng hóa xuất khẩu lên khu vực cửa khẩu của tỉnh.source https://haiquanonline.com.vn/lang-son-hoat-dong-thong-quan-tai-cua-khau-huu-nghi-tan-thanh-chi-ma-dien-ra-cham-160319.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc