Chuyển đến nội dung chính

Lạng Sơn Tiếp tục thực hiện đổi đầu kéo 4 phương tiện lượt qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Hữu Nghị Quan

Trên cơ sở nhận thức chung đạt được tại các cuộc hội đàm giữa Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Việt Nam) và Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường (Trung Quốc), sau khi thống nhất với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, Trung tâm Quản lý cửa khẩu vừa có thông báo đến các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp, các cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, kinh doanh bến bãi tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị về phương thức giao nhận hàng hoá trên đường biên giới.

Trước mắt, do tình hình dịch Covid-19 tại phía Trung Quốc có diễn biến phức tạp nên việc giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại các bến bãi chờ xuất, chờ nhập gần khu vực mốc 1119-1120 chưa triển khai thực hiện được. Do đó, để duy trì hoạt động thông quan, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện phương thức giao nhận hàng hoá trên đường biên giới thông qua việc đổi đầu kéo 4 phương tiện/lượt (Việt Nam 2 phương tiện, Trung Quốc 2 phương tiện).

Hoạt động thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: H,Nụ
Hoạt động thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị- Lạng Sơn. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, Trung tâm Quản lý cửa khẩu đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động trong việc kết nối với đối tác phía Trung Quốc để việc xuất khẩu hàng hoá được thuận tiện. Trường hợp xuất khẩu hàng hoá sang phía Trung Quốc bị trả hàng về thì các tổ chức, cá nhân xuất khẩu tự chịu trách nhiệm.

Trung tâm Quản lý cửa khẩu đề nghị các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân có hoạt động xuất nhập hàng hoá, kinh doanh vận tải biết và phối hợp thực hiện phương thức giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu. Đặc biệt là việc giao nhận hàng hoá xuất khẩu, kịp thời trao đổi với Trung tâm Quản lý cửa khẩu để cùng thống nhất cách giải quyết các vụ việc phát sinh.

Trong đó, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trực tiếp hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện phương thức giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu; tổ chức thực hiện việc sắp xếp, bố trí phương tiện xuất, nhập theo đúng thứ tự, trường hợp phương tiện đến lượt nhưng chưa liên hệ được đối tác phía Trung Quốc để nhận hàng sẽ lập biên bản xác nhận sự việc và thống nhất trong các lực lượng chức năng xem xét, giải quyết kịp thời để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hoá; tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch tại bãi chờ xuất nhập khẩu.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong quá thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá theo phương thức giao nhận hàng hoá. Đồng thời, chủ động trao đổi với cơ quan chức năng phía Trung Quốc khi phát sinh các khó khăn, vướng mắc thuộc chức năng, nhiệm vụ.

Tổ Kiểm dịch y tế quốc tế tiếp tục duy trì việc phun khử khuẩn bãi chờ xuất nhập khẩu và khu vực ngồi chờ của các cá nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu.

Trung tâm Quản lý cửa khẩu cũng yêu cầu Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương chuẩn bị xe đầu kéo và lái xe chuyên trách nhằm đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hoá theo phương thức giao nhận. Cung cấp danh sách biển số đầu kéo và danh sách các lái xe chuyên trách để Trung tâm Quản lý cửa khẩu và các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát quá trình vận hành; khẩn trương xây dựng giá dịch vụ cung cấp đầu kéo và lái xe chuyên trách để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thông báo công khai mức giá dịch vụ để các tổ chức, cá nhân được biết.

Tăng cường quản lý đối với lái xe chuyên trách đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, phải thực hiện quản lý khép kín, lưu trú tập trung; xét nghiệm Covid-19 định kỳ; yêu cầu các lái xe chuyên trách trong suốt quá trình giao nhận hàng hoá không được xuống xe, không được mở cửa xe và kéo kính xe xuống.source https://haiquanonline.com.vn/lang-son-tiep-tuc-thuc-hien-doi-dau-keo-4-phuong-tienluot-qua-cap-cua-khau-quoc-te-huu-nghi-huu-nghi-quan-160542.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc