Chuyển đến nội dung chính

Quy định cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải

Thành lập Chi cục Kiểm định Hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải
Kiểm định hải quan chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới
Công chức Cục Kiểm định hải quan thực hiện phân tích hàng hóa XNK. Ảnh: Quang Hùng
Công chức Cục Kiểm định hải quan thực hiện phân tích hàng hóa XNK. Ảnh: Quang Hùng

Theo đó, Chi cục Kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định 2556/QĐ-TCHQ ngày 15/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Quyết định 1657/QĐ-TCHQ ngày 4/6/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục Kiểm định hải quan trực thuộc Cục Kiểm định hải quan.

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải gồm 2 Đội: Đội Tổng hợp và Đội Kiểm định.

Nhiệm vụ cụ thể của các Đội do Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan quy định.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, Cục Kiểm định hải quan căn cứ phương án đã được phê duyệt, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đảm bảo cơ sở hạ tầng, các điều kiện, máy móc, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của Chi cục Kiểm định hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải, hoàn thành trước 30/6/2022.

Trước đó, ngày 1/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký Quyết định 223/QĐ-BTC thành lập Chi cục Kiểm định Hải quan khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải thuộc Cục Kiểm định Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/quy-dinh-co-cau-to-chuc-chi-cuc-kiem-dinh-hai-quan-khu-vuc-cang-cai-mep-thi-vai-160330.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc