Chuyển đến nội dung chính

Thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng tăng gần 2 600 tỷ đồng

Thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng tăng gần 2.600 tỷ đồng
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Tháng 2, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 5.383 tỷ đồng, giảm 1.306 tỷ đồng so với tháng 1/2022, tương đương giảm 19,5%.

Trong đó, khu vực Hải Phòng thu được 4.676 tỷ đồng, giảm 956 tỷ đồng; ngoài địa bàn Hải Phòng (các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình) thu được 707 tỷ đồng, giảm 350 tỷ đồng.

Sở dĩ số thu của Hải quan Hải Phòng trong tháng 2 giảm mạnh do có kỳ nghỉ tết Nguyên đán dài ngày (9 ngày).

Dù giảm mạnh trong tháng 2, nhưng lũy kế 2 tháng đầu năm kết quả thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng vẫn tăng trưởng khá.

Cụ thể, số thu 2 tháng của Hải quan Hải Phòng đạt 12.071 tỷ đồng, đạt 19% chỉ tiêu dự toán cả năm, tăng 2.574 tỷ đồng (tương đương tăng 27,1%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, Cục Hải quan Hải Phòng được giao dự toán thu ngân sách 63.630 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu 67.050 tỷ đồng.

Cả 9/9 chi cục trực thuộc Cục đều có chỉ tiêu thu 1.000 tỷ đồng trở lên trong năm nay. Trong đó, 2 chi cục trực thuộc có chỉ tiêu thu từ 10.000 tỷ đồng trở lên gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 với 20.330 tỷ đồng (chỉ tiêu phấn đấu 21.800 tỷ đồng); Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực 3 có chỉ tiêu thu đứng thứ hai với 11.500 tỷ đồng (chỉ tiêu phấn đấu 12.350 tỷ đồng).

Năm 2021, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 66.362 tỷ đồng, đạt 118,5% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 109,7% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, tăng 11.694 tỷ đồng (tương ứng 21,4%) so với năm 2020 (54.669 tỷ đồng).

Trong đó, khu vực Hải Phòng thu được 57.861 tỷ đồng, đạt 116,9% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 110,2% so với chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, đạt 109,2% chỉ tiêu UBND TP Hải Phòng giao phấn đấu, tăng 10.136 tỷ đồng (tương ứng 21,2 %) so với năm 2020.source https://haiquanonline.com.vn/thu-ngan-sach-cua-hai-quan-hai-phong-tang-gan-2600-ty-dong-160289.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc