Review
Your Ads Here

Published on

Tổng cục Hải quan chia sẻ dữ liệu với nền tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan chia sẻ dữ liệu với nền tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn
Tổng cục Hải quan chia sẻ dữ liệu với nền tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Theo Tổng cục Hải quan, trên cơ sở thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn (tại buổi làm việc ngày 10/3/2022), về các chỉ tiêu thông tin thực hiện trao đổi giữa hệ thống của Tổng cục Hải quan với nền tảng cửa khẩu số của Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan thực hiện nâng cấp hệ thống phục vụ việc kết nối.

Cụ thể, đối với tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu có các chỉ tiêu thông tin như: mã số thuế doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tên doanh nghiệp xuất nhập khẩu, địa chỉ, số tờ khai, mã hải quan tiếp nhận…

Đối với tờ khai vận chuyển độc lập (gồm cả bảng kê hàng quá cảnh), mã số thuế doanh nghiệp vận chuyển, tên doanh nghiệp vận chuyển, địa chỉ, mã hải quan nơi đi…

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian nâng cấp hệ thống dự kiến hoàn thành ngày 10/4/2022.

Từ ngày 21/2, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, người điều khiển phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bắt buộc phải thực hiện khai báo trên nền tảng cửa khẩu số.

Đối với những trường hợp không thực hiện khai báo trên nền tảng cửa khẩu số, các lực lượng chức năng tham gia trong quy trình nền tảng cửa khẩu số tạm thời dừng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải đến khi thực hiện khai báo trên nền tảng cửa khẩu số.

Quy trình sử dụng nền tảng cửa khẩu số gồm 8 bước: Khai báo thông tin; vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; điều khiển luồng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; kiểm tra y tế; kiểm tra phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu vào ra khu vực cửa khẩu; kiểm dịch y tế, động vật, thực vật; sang tải hàng hoá và kiểm hóa; thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu.

Khi áp dụng cửa khẩu số, việc xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ được tự động hóa quy trình, giúp giảm thời gian cho doanh nghiệp xuất nhập cảnh, đồng thời công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý tại cửa khẩu.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-chia-se-du-lieu-voi-nen-tang-cua-khau-so-cua-tinh-lang-son-160849.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next