Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Cao Bằng tập huấn sử dụng seal điện tử

Đưa 5.000 seal định vị điện tử vào sử dụng phục vụ giám sát hải quan
Gần 10.000 seal định vị đã được sử dụng để giám sát hàng hóa
Hải quan Cao Bằng tập huấn sử dụng seal điện tử
Ảnh: Hải quan Cao Bằng.

Tại buổi tập huấn, đại diện Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Cục CNTT và thống kê hải quan) giới thiệu tính năng, thao tác vận hành, thành phần, ý nghĩa tín hiệu đèn của seal điện tử. Các công chức tham gia tập huấn được thực hành việc tháo, lắp và kích hoạt thiết bị.

Đại diện nhà thầu liên danh Công ty cổ phần hệ thống công nghệ ETC giới thiệu các chức năng của hệ thống; quy trình thao tác của đơn vị hải quan nơi đi, nơi đến, các chức năng của Mobile app để giám sát hành trình, trong quá trình giám sát phần mềm hỗ trợ hiển thị danh sách cảnh báo, xử lý cảnh báo…

Qua lớp tập huấn, các công chức tham dự đã được trang bị đầy đủ kiến thức, tài liệu, kỹ năng sử dụng seal định vị điện tử, hệ thống ….

Seal định vị điện tử được Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm tại 14 cục hải quan tỉnh, thành phố từ ngày 30/9/2020.

Từ ngày 28/3/2022, Tổng cục Hải quan mở rộng triển khai seal định vị điện tử tới 21 cục hải quan tỉnh, thành phố còn lại theo Quyết định số 1175/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt danh mục mua sắm 5.000 seal định vị điện tử ngày 28/4/2021.

Việc đổi mới phương thức quản lý bằng Hệ thống seal định vị điện tử giúp cơ quan Hải quan có một công cụ giám sát hoàn toàn chủ động, tự động.

Đồng thời, với ứng dụng công nghệ định vị GPS, Hệ thống seal định vị điện tử sẽ hỗ trợ công chức hải quan theo dõi, giám sát vị trí container/phương tiện vận tải và đảm bảo nguyên vẹn hàng hóa trong quá trình vận chuyển…

Ngay sau lớp tập huấn, Cục Hải quan Cao Bằng đã chỉ đạo các phòng chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai seal định vị điện tử trên địa bàn quản lý theo đúng quy định.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-cao-bang-tap-huan-su-dung-seal-dien-tu-161895.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc