Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục 192 000 tờ khai trong tháng 3

Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục 192.000 tờ khai trong tháng 3
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Trong tháng 3, tổng tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng là 192.615 tờ khai, tăng 4,96% so với cùng kỳ năm 2021, tăng tới 73,36% so với tháng trước, trong đó, nhập khẩu là 98.970 tờ khai, xuất khẩu là 93.645 tờ khai.

Trong 9 chi cục trực thuộc Cục, Chi cục Hải quan KCX và KCN có lượng lớn nhất với 47.022 tờ khai, trong khi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có lượng ít nhất với 4.953 tờ khai.

Trong tháng 3, toàn Cục có 65,3% tờ khai luồng xanh, 31,4% luồng vàng. Tuy nhiên, tỉ lệ luồng vàng, luồng đỏ ở 4 chi cục hải quan cửa khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ) lớn hơn bình quân chung nhiều. Cụ thể, 4 đơn vị cửa khẩu có 71,6% tờ khai luồng vàng và 7,6% tờ khai luồng đỏ.

Tính chung quý 1, Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục cho khoảng 500.000 tờ khai hải quan (tăng 10,5% so cùng kỳ năm 2021) của 16.875 doanh nghiệp.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-giai-quyet-thu-tuc-192000-to-khai-trong-thang-3-161474.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc