Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng giao chỉ tiêu thu hồi xử lý hơn 11 tỷ đồng nợ thuế

Hải quan Hải Phòng giao chỉ tiêu thu hồi, xử lý hơn 11 tỷ đồng nợ thuế
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Có 9 đơn vị được giao chỉ tiêu thu hồi, xử lý nợ thuế quá hạn năm 2022, gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công; Chi cục Hải quan KCX-KCN; Chi cục Kiểm tra sau thông quan; Chi cục Hải quan Thái Bình; Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm.

Trong đó, 2 đơn vị có số nợ thuế xử lý từ 1 tỷ đồng trở lên là Chi cục Kiểm tra sau thông quan (hơn 7,5 tỷ đồng) và Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công (gần 1,7 tỷ đồng).

Các đơn vị khác dao động từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Riêng Chi cục Hải quan KCX-KCN hơn 100 nghìn đồng.

Đây là các khoản nợ liên quan đến nợ thuế và phạt chậm nộp thuế; nợ phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp vi phạm hành chính phát sinh trước ngày 1/1/2022.

Về công tác thu ngân sách nhà nước, hết quý 1/2022, toàn Cục thu được 18.437 tỷ đồng, đạt 29% chỉ tiêu được giao, đạt 27,5% chỉ tiêu giao phấn đấu của Tổng cục Hải quan giao, tăng 3.061 tỷ đồng (tương ứng 19,9%) so với cùng kỳ năm 2021.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-giao-chi-tieu-thu-hoi-xu-ly-hon-11-ty-dong-no-thue-161436.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc