Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Khánh Hòa Thu ngân sách từ dự án điện gió tăng hơn 70

Hải quan Khánh Hòa: Chú trọng công tác cải cách, hiện đại hóa
Hải quan Khánh Hòa làm thủ tục hải quan đón hơn 300 khách du lịch Nga
Cục Hải quan Khánh Hòa chú trọng công tác trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Trong thời gian dịch bệnh, Cục Hải quan Khánh Hòa chú trọng công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo Cục Hải quan Khánh Hòa, nguồn thu chủ yếu của đơn vị là từ xăng dầu nhập khẩu. Trong quý 1/2022, số thu từ xăng dầu đạt 336,67 tỷ đồng, chiếm 51,79% tổng thu của toàn đơn vị, giảm 16,47%, so với cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân, do số lượng xăng dầu nhập khẩu giảm 26,12%. Đồng thời, hoàn thuế nộp thừa do doanh nghiệp nộp C/O làm giảm thu ngân sách năm 2022 hơn 121 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số thu NSNN từ các dự án điện gió, điện mặt trời 336,23 tỷ đồng (Ninh Thuận: 8,78 tỷ đồng; Vân Phong: 327,45 tỷ đồng); chiếm 47,49%, tổng thu của toàn đơn vị, tăng 71,55% (336,23/196 tỷ) so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, Cục Hải quan Khánh Hòa được giao dự toán thu NSNN 2.275 tỷ đồng (trong đó thu trên địa bàn Khánh Hòa 2.075 tỷ và Ninh Thuận 200 tỷ), trong quý 1/2022, Cục Hải quan Khánh Hòa đã thực hiện thu NSNN 725 tỷ đồng (trong đó tại Khánh Hòa thu 716,3 tỷ đồng, tại Ninh Thuận thu 8,9 tỷ đồng), đạt 31,88% chỉ tiêu được giao, đạt 30,47% chỉ tiêu phấn đấu 2.380 tỷ, giảm 0,41%, so với cùng kỳ năm 2021.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-khanh-hoa-thu-ngan-sach-tu-du-an-dien-gio-tang-hon-70-161090.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc