Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Thanh Hóa Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh đạt 1 tỉ USD

Hải quan Thanh Hóa Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh đạt 1 tỉ USD
Hải quan Thanh Hóa tích cực thu hút doanh nghiệp
Hải quan Thanh Hoá tạo sức bật ngay từ quý đầu
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa. Ảnh: N.Linh

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 317 triệu USD, bằng 131% so với tháng trước. Mặt hàng xuất khẩu chính gồm: hàng hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, chế phẩm lọc hóa dầu, sản phẩm luyện kim...

Kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 770 triệu USD, bằng 228% so với tháng trước. Mặt hàng nhập khẩu chính gồm: dầu thô, máy móc thiết bị, than, thạch cao, hóa chất, nguyên liệu sản xuất, đường tinh luyện, vải và phụ liệu may.

Trong tổng số kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu thì kim ngạch của các mặt hàng có thuế tăng mạnh, đạt hơn 688 triệu USD, tăng 159% so với tháng trước.

Theo Hải quan Thanh Hóa, nguyên nhân các nhóm mặt hàng có kim ngạch tăng chủ yếu do các doanh nghiệp xuất khẩu đã đàm phán hợp đồng cung cấp mới phù hợp với độ tăng giá cước vận chuyển quốc tế và nội địa.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-thanh-hoa-kim-ngach-xuat-nhap-khau-tang-manh-dat-1-ti-usd-161637.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next