Chuyển đến nội dung chính

Hải quan TPHCM Giao chỉ tiêu thu hồi trên 900 tỷ đồng thuế cho các đơn vị

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu từ quản lý rủi ro
Nợ gần 23 tỷ đồng thuế, một doanh nghiệp bị cưỡng chế toàn quốc
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng nhập khẩu. ảnh: T.H
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng nhập khẩu. Ảnh: T.H

Theo đó, Cục Hải quan TPHCM giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính đối với các khoản nợ chuyên thu quá hạn phát sinh trước ngày 1/1/2022 của các tờ khai đã thông quan giải phóng hàng cho các đơn vị trực thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TPHCM.

Trong đó, Chi cục Kiểm tra sau thông quan được giao chỉ tiêu nhiều nhất với trên 800 tỷ đồng. Được biết, trong số nợ này phần lớn là số thuế truy thu từ vụ kiểm tra sau thông quan từ một doanh nghiệp ô tô.

Tiếp đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 được giao chỉ tiêu thu trên 42 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thu trên 34 tỷ đồng…

Đối với các đơn vị không giao chỉ tiêu thu hồi, xử lý nợ tại quyết định này, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM đề nghị vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý đối với các khoản nợ khó thu tại đơn vị

Để thu hồi nợ thuế hiệu quả, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM yêu cầu trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành, thực hiện báo cáo định kỳ kết quả thu hồi nợ, xử lý nợ quá hạn vào trước ngày mùng 5 hàng tháng

Trưởng phòng Thuế xuất nhập khẩu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thu hồi nợ của các đơn vị và tổng hợp trình Cục Hải quan TPHCM báo cáo Tổng cục Hải quan theo đúng quy định.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-giao-chi-tieu-thu-hoi-tren-900-ty-dong-thue-cho-cac-don-vi-161922.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc