Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan TPHCM Tăng thu ngân sách trên 80 tỷ đồng từ tham vấn giá và kiểm tra sau thông quan

Hải quan TPHCM Tăng thu ngân sách trên 80 tỷ đồng từ tham vấn giá và kiểm tra sau thông quan
Doanh nghiệp mong đợi Hải quan là đầu mối tổ chức kiểm tra chuyên ngành
Chính sách thuế đối với vàng trang sức, các bộ phận bằng vàng xuất khẩu và gia công xuất khẩu
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng nhập khẩu. ảnh: T.H
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng nhập khẩu. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong 3 tháng đầu năm 2022, các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu đã thực hiện công tác tham vấn giá tăng thu cho ngân sách nhà nước trên 58 tỷ đồng; ấn định thuế từ công tác kiểm tra sau thông quan trên 24 tỷ đồng.

Ngoài ra, qua công tác thanh tra chuyên ngành, Cục Hải quan TPHCM kiến nghị truy thu trên 8 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2022 đến ngày 31/3/2022, số thu thực nộp đạt 32.721,9 tỷ đồng, đạt 28,1% dự toán pháp lệnh 116.500 tỷ đồng; đạt 27,4% chỉ tiêu phấn đấu 119.500 tỷ đồng, tăng 10,8% (tương đương với số tăng tuyệt đối 3.190 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2021.

Được biết, ngay từ đầu năm 2022, Cục Hải quan TPHCM đã ban hành chương trình cộng đồng doanh nghiệp và Cục Hải quan TPHCM cam kết là đối tác tin cậy, chung tay phục hồi kinh tế 2022 nhằm tạo thuận lợi nuôi dưỡng nguồn thu; Đồng thời, ban hành giao dự toán thu thu ngân sách nhà nước cho từng đơn vị; triển khai các giải pháp thực hiện chỉ thị 439/CT-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-tang-thu-ngan-sach-tren-80-ty-dong-tu-tham-van-gia-va-kiem-tra-sau-thong-quan-161680.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next