Chuyển đến nội dung chính

Ngành Hải quan Thu ngân sách quý 1 đạt 30 9 dự toán

Theo số liệu sơ bộ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đến ngày 31/3 đạt 176,83 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 89,06 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021 và trị giá nhập khẩu đạt 87,77 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: N.Linh

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế đến ngày 31/3 đạt 36 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 2,17 tỷ USD, tăng 42,8% và kim ngạch nhập khẩu đạt 33,8 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Với diễn biến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong quý tăng nên trong quý 1, toàn ngành Hải quan đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 108.790 tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán, 29,4% phấn đấu, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đánh giá thì trong quý 1 các doanh nghiệp đã thực hiện làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng xăng dầu đạt 2,03 triệu tấn, trị giá 1.873 triệu USD tăng 27,5% về lượng, 130,5% về trị giá làm tăng thu 5.977 tỷ đồng; dầu thô nhập khẩu đạt 1,9 triệu tấn, trị giá 1.219 triệu USD tăng 2,6% về lượng, 49,8 % về trị giá làm tăng thu 1.066 tỷ đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đã làm thủ tục nhập khẩu 6,3 triệu tấn than, trị giá đạt 1.439 triệu USD, tăng 102% so với cùng kỳ, làm tăng thu 1.573 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo tính toán loại trừ các yếu tố tăng thu đột biến thì số phải thu ngân sách nhà nước trong quý 1 của ngành Hải quan cũng tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó, quý 1 cũng ghi nhận nhiều nhóm hàng nhập khẩu có mức tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 21,72 tỷ USD, tăng 31%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 15,2%, đạt 5,5 tỷ USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 18,9%, cao su các loại tăng 33%, bông các loại tăng 40%, nguyên phụ liệu thuốc lá tăng 138%, sản phẩm từ dầu mỏ tăng 42,8%, hóa chất tăng 31,8%, phân bón tăng gần 56%...

Điều này dễ lý giải bởi tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tăng cao do các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu để đẩy mạnh phục hồi sản xuất hàng hóa trong nước và phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra, do giá nhiều loại nguyên vật liệu tăng cao cũng góp thêm yếu tố khiến kim ngạch xuất nhập khẩu quý 1 gia tăng mạnh mẽ.source https://haiquanonline.com.vn/nganh-hai-quan-thu-ngan-sach-quy-1-dat-309-du-toan-161043.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử