Review
Your Ads Here

Published on

Tạm dừng hoạt động hai địa điểm tập kết hàng hóa ở Điện Biên

Tạm dừng hoạt động hai địa điểm tập kết hàng hóa ở Điện Biên

Cụ thể, Tổng cục Hải quan tạm dừng hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới của Công ty Cổ phần thương mại và Xây dựng Bách Việt có vị trí tại Km8, Ma Ly Pho, Phong Thổ, Lai Châu và Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Đại Nam, vị trí tại Bản Củm, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, Lai Châu.

Hai địa điểm trên bị tạm dừng hoạt động tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là do quá 6 tháng liên tiếp không có hoạt động đưa hàng hóa vào, ra địa điểm.

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, nếu các công ty không có văn bản đề nghị đưa địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới hoạt động trở lại, Cục Hải quan Điện Biên kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.source https://haiquanonline.com.vn/tam-dung-hoat-dong-hai-dia-diem-tap-ket-hang-hoa-o-dien-bien-161411.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next