Chuyển đến nội dung chính

Xử lý 4 9 triệu hồ sơ qua Cơ chế một cửa quốc gia

Xử lý 4,9 triệu hồ sơ qua Cơ chế một cửa quốc gia
Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia góp phần quan trọng trong tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: T.Bình.

Cụ thể, cập nhật đến ngày 15/03/2022, đã có 244 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, với gần 4,9 triệu bộ hồ sơ của gần 53.000 doanh nghiệp.

Tính riêng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 15/3/2022, số hồ sơ được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là 155.589, với hơn 1.300 doanh nghiệp tham gia.

Liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, mới đây, Bộ Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia.

Đồng thời xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung. Hiện cơ quan Hải quan đang tiến hành khảo sát phục vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia theo định hướng xử lý tập trung. Đồng thời xây dựng phương án thuê tư vấn xây dựng Đề án, nhằm xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể, áp dụng các công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 và kế thừa các kết quả của những hệ thống đã được đầu tư đạt hiệu quả nhất.

Song song đó, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp logistic và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2022-2026.source https://haiquanonline.com.vn/xu-ly-49-trieu-ho-so-qua-co-che-mot-cua-quoc-gia-161046.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử