Chuyển đến nội dung chính

Công nhận mới 2 đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể Tổng cục Hải quan công nhận Công ty TNHH vận chuyển Hùng Long, địa chỉ quận Tân Bình, TPHCM và Công ty TNHH Logistics Quốc tế V&D, địa chỉ quận Hải An, thành phố Hải Phòng đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Các công ty được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-moi-2-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-162487.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử