Hà Tĩnh dành 2 497 tỷ đồng đầu tư cho Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Dự thảo chuyên đề đánh giá rõ tình hình đầu tư phát triển tại KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ khi thành lập đến nay; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc huy động nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng tại KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Từ đó, đề xuất lựa chọn các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng, thiết yếu, mang tính động lực để đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, tạo nền tảng phát triển theo định hướng đã được đề ra trong quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và định hướng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045.

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: K.Chi
Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: K.Chi

Theo đó, dự thảo chuyên đề tập trung vào 2 nhiệm vụ chính: mở rộng khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, hoàn thiện hạ tầng khu vực cổng A nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá; từng bước xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng tại KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Dự thảo chuyên đề đề xuất 10 dự án khởi công mới giai đoạn 2022 - 2025 với tổng vốn đầu tư 2.497 tỷ đồng, trong đó dự kiến nguồn vốn ngân sách Trung ương 2.362 tỷ đồng (8 dự án), ngân sách tỉnh 135 tỷ đồng.

Tại cuộc họp của UBND tỉnh Hà Tĩnh với các ban, ngành lấy ý kiến thảo luận dự thảo Chuyên đề “Xây dựng hạ tầng KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025” diễn ra ngày 13/5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung các nhiệm vụ mở rộng khu vực cửa khẩu Cầu Treo; hoàn thiện hạ tầng khu vực cổng A, từng bước xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng tại KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Trong đó, đối với đề xuất 10 dự án khởi công mới giai đoạn 2022 - 2025, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng yêu cầu các đơn vị phải cố gắng tranh thủ các nguồn lực để thực hiện. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh chủ động trao đổi với các bộ, ngành Trung ương để tranh thủ nguồn lực; xem xét ưu tiên bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện các dự án, đặc biệt là đối ứng các dự án do ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư.source https://haiquanonline.com.vn/ha-tinh-danh-2497-ty-dong-dau-tu-cho-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-cau-treo-162716.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF