Hải quan Hà Nội giải quyết hơn 122 000 tờ khai trong một tháng

Công chức Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh
Công chức Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Tính riêng trong kỳ báo cáo tháng 5, lượng tờ khai làm thủ tục tại Cục Hải quan Hà Nội đạt 122.173 tờ khai, bằng 109,1% cùng kỳ năm 2021. Tính từ đầu năm đến 15/5, lượng tờ khai đơn vị đã giải quyết đạt 496.425 tờ khai, bằng 102,8% cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ từ 16/4 đến 15/5 đạt 7,32 tỷ USD, tăng 45,1% cùng kỳ năm 2021. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 5, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 29,65 tỷ USD, tăng 31,8% cùng kỳ năm 2021.

Về số thu ngân sách nhà nước trong tháng của Hải quan Hà Nội có phần sụt giảm, thu 2.600 tỷ đồng, bằng 92% tháng trước, tuy vậy so với cùng kỳ năm 2021 vẫn tăng 20,4%. Luỹ kế từ đầu năm đến giữa tháng 5 đạt 12.632 tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán và tăng 26,3% cùng kỳ năm 2021).

Trong tháng các hoạt động giám sát hải quan được Cục Hải quan Hà Nội triển khai khẩn trương đáp ứng một số quy định mới như: hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện kiểm tra điều kiện kiểm tra giám sát đối với doanh nghiệp chế xuất theo các quy định tại Điều 28a Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; kiểm tra điều kiện hoạt động 42 kho bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ...source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ha-noi-giai-quyet-hon-122000-to-khai-trong-mot-thang-162991.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF