Hải quan Hải Phòng làm thủ tục 195 154 tờ khai trong tháng 4

Hải quan Hải Phòng làm thủ tục 195.154 tờ khai trong tháng 4
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Cụ thể, tháng 4, Cục Hải quan Hải Phòng đã thực hiện thủ tục đối với 195.154 tờ khai, tăng 5,56% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 1,32% so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu là 101.899 tờ khai, xuất khẩu là 93.255 tờ khai.

Trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, đơn vị có lượng tờ khai lớn nhất là Chi cục Hải quan KCX và KCN với 44.166 tờ khai, trong khi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có lượng tờ khai ít nhất với 4.893 tờ khai.

Trong tháng 4, tại Cục Hải quan Hải Phòng, có 64,9% tờ khai được phân vào luồng xanh còn lại là luồng vàng và luồng đỏ.

Tuy nhiên, tại khối chi cục hải quan cửa khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ), tỷ lệ phân luồng tờ khai luồng xanh chỉ chiếm 18,1%; luồng vàng 70,1%; luồng đỏ 11,8%. Như vậy, tỷ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại các chi cục hải quan cửa khẩu lên tới 82% (tương đương với 28.498 tờ khai).

Theo ghi nhận của phóng viên, tháng 4 là tháng có lượng tờ khai lớn nhất tại Hải quan Hải Phòng trong 4 tháng đầu năm (tháng 1 là 188.000 tờ khai, tháng 2 là 110.00 tờ khai, tháng 3 là 192.000 tờ khai).

Về tình hình thu ngân sách và kim ngạch xuất nhập khẩu, hết tháng 4, Cục Hải quan Hải Phòng thu được 25.210 tỷ đồng, bằng 39,62% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ đồng), bằng 37,6% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (67.050 tỷ đồng), tăng 4.437,85 tỷ đồng (tương ứng 21,36%) so với cùng kỳ năm 2021 (20.772,14 tỷ đồng); trong khi kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 37 tỷ USD.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-lam-thu-tuc-195154-to-khai-trong-thang-4-162759.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF