Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 25 210 tỷ đồng

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 25.210 tỷ đồng
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo thông tin mới nhất của Cục Hải quan Hải Phòng, hết tháng 4, toàn Cục thu ngân sách đạt 25.210 tỷ đồng, bằng 39,62% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ đồng), bằng 37,6% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (67.050 tỷ đồng), tăng 4.437,85 tỷ đồng (tương ứng 21,36%) so với cùng kỳ năm 2021 (20.772,14 tỷ đồng).

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 21.515,52 tỷ đồng, đạt 38,47% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (55.930 tỷ đồng), đạt 36,6% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (58.800 tỷ đồng), đạt 35,86% chỉ tiêu UBND TP Hải Phòng giao phấn đấu (60.000 tỷ đồng), tăng 3.385,54 tỷ đồng (tương ứng 18,67%) so với cùng kỳ năm 2021.

Hết tháng 4, có 8/9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng đạt số thu ngân sách từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có số thu lớn nhất với 7.330 tỷ đồng, đạt 36,06% chỉ tiêu cả năm.

Chi cục có số thu thấp nhất là Chi cục Hải quan Hải Dương với 912,5 tỷ đồng, đạt 36,5% chỉ tiêu cả năm.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục tại Cục Hải quan Hải Phòng tính đến hết tháng 4 đạt hơn 37 tỷ USD.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-thu-ngan-sach-25210-ty-dong-162720.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF