Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt 61

Hải quan Thanh Hóa: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, đạt 1 tỉ USD
Hải quan Thanh Hóa tích cực thu hút doanh nghiệp
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Cục Hải quan Thanh Hóa. Ảnh: Phong Nhân
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Cục Hải quan Thanh Hóa. Ảnh: Phong Nhân

Số thu tại Cục Hải quan Thanh Hóa cao do hoạt động nhập khẩu dầu thô của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn ổn định, chiếm 80% tổng số thu toàn Cục. Hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý tăng cao, dần đi vào ổn định sau đại dịch Covid-19.

4 tháng đầu năm, toàn Cục đã làm thủ tục hải quan 36.219 tờ (trong đó xuất khẩu là 18.833 tờ; nhập khẩu là 17.386 tờ), tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021; trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu là 4,518 tỷ USD (trong đó trị giá kim ngạch xuất khẩu là 1,481 tỷ USD; nhập khẩu là 3,037 tỷ USD), tăng 47% so với cùng kỳ năm 2021.

Tình hình xuất nhập khẩu thời gian tới tiếp tục chuyển biến tốt, bởi từ đầu tháng 5/2022, Chính phủ Lào mở lại các cặp cửa khẩu Sổm Vẳng - Tén Tằn và Thà Lấu - Khẹo để vận chuyển, trao đổi hàng hóa giữa hai nước, do đó, dự báo tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua các cặp cửa khẩu trên có chiều hướng tích cực.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-thanh-hoa-thu-ngan-sach-4-thang-dau-nam-dat-61-162437.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc