Điều chỉnh hoạt động hai kho ngoại quan tại Bắc Ninh và Tiền Giang

Cụ thể, theo Quyết định 723/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan tạm dừng hoạt động bãi chứa hàng thuộc kho ngoại quan của Công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ, tại khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh. Thời gian tạm dừng hoạt động bãi chứa hàng thuộc kho ngoại quan là 6 tháng.

Đồng thời tại Quyết định 728/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan tạm dừng hoạt động kho ngoại quan xăng dầu Soài Rạp-Hiệp Phước của Công ty cổ phần Kho cảng ngoại quan và thương mại xăng dầu Soài Rạp-Hiệp Phước làm chủ sở hữu tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Việc Tổng cục Hải quan tạm dừng hoạt động kho ngoại quan, bãi chứa hàng thuộc kho ngoại quan được xác định trên thực tế hoạt động hiện nay.source https://haiquanonline.com.vn/dieu-chinh-hoat-dong-hai-kho-ngoai-quan-tai-bac-ninh-va-tien-giang-162688.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF