MEGASTORY Hải quan Hà Tĩnh 30 năm hành trình phát triển

Cục Hải quan Hà Tĩnh được thành lập ngay sau thời điểm Pháp lệnh Hải quan Việt Nam được Hội đồng Nhà nước ban hành (20/02/1990), thời kỳ khởi đầu cho sự đổi mới, cải cách của ngành Hải quan. Do đó phải triển khai một cách đồng bộ, từ ổn định tổ chức bộ máy, đổi mới công tác cán bộ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, thực hiện cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hải quan.

Trải qua 30 năm, Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn song hành cùng DN, cùng với ngành Hải quan vượt qua những thăng trầm của lịch sử. Hải quan Hà Tĩnh đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong công tác giám sát, quản lý hàng hóa XNK với nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Nói về những đóng góp của Cục Hải quan Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, sau 30 năm tái lập, tỉnh Hà Tĩnh từ điểm xuất phát thấp đến nay quy mô thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Những thành tựu đạt được trong phát triển KT-XH của tỉnh 30 năm qua là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó ghi nhận những đóng góp quan trọng của Cục Hải quan Hà Tĩnh.

Đi qua gian khó, Hải quan Hà Tĩnh đã dần khẳng định vị thế của mình trong sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, xác định sứ mệnh phục vụ tốt cho hoạt động XNK của địa phương, coi DN chính là khách hàng, là đối tác tin cậy và là nguồn thu của đơn vị, Hải quan Hà Tĩnh có sự đột phá về cải cách thủ tục hành chính, cải tiến thủ tục hải quan, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC. Điển hình, vào tháng 10/2010, Cục Hải quan Hà Tĩnh là 1 trong 13 cục hải quan trong cả nước triển khai thí điểm hải quan điện tử. Chặng đường đi qua ghi nhận nhiều dấu ấn, thay đổi vượt bậc và chuyển mình mạnh mẽ của Cục Hải quan Hà Tĩnh trong tiến trình phát triển.

Mặc dù trong điều kiện DN của địa phương còn nhỏ lẻ, hoạt động kinh doanh XNK còn hạn chế, nhưng nhờ có sự chuyển biến tích cực trong đổi mới cải cách hải quan, tạo được thuận lợi, thông thoáng, nên đã thu hút được nhiều DN trong, ngoài tỉnh tham gia kinh doanh XNK qua các cửa khẩu của Hà Tĩnh, nguồn thu ngân sách từ thuế XNK cũng tăng nhanh.source https://haiquanonline.com.vn/megastory-hai-quan-ha-tinh-30-nam-hanh-trinh-phat-trien-163238.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF