Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 6 2022

Liên quan đến quy định về xuất xứ hàng hóa, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến hải quan, cộng đồng doanh nghiệp về dự thảo Thông tư thay thế các thông tư về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Những thông tin đáng chú ý trên sẽ có trong Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 6 năm 2022.

- Tạp chí Hải quan ra mắt Podcast

- Hải quan, doanh nghiệp góp ý về dự thảo Thông tư thay thế các thông tư về xác định xuất xứ hàng hóa XNK

- Cơ chế đối thoại: Cầu nối giữa Hải quan, doanh nghiệp và chính quyền

- Hải quan Hà Tĩnh phối hợp bắt 2 đối tượng vận chuyển 24.000 viên ma túy

- Việt Nam tăng 9 bậc điểm số công khai minh bạch ngân sách

- Thu hàng nghìn tỷ đồng thuế từ kinh doanh thương mại điện tử

- Hải quan quốc tế: Hải quan Anh kêu gọi doanh nghiệp chuyển sang Dịch vụ khai báo hải quan mới.source https://haiquanonline.com.vn/ba-n-tin-chuye-n-do-ng-ha-i-quan-ky-2-tha-ng-62022-163918.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF