Ad Code

Responsive Advertisement

Gần 30 000 tờ khai luồng vàng đỏ tại 4 chi cục cửa khẩu của Hải Phòng

Gần 30.000 tờ khai luồng vàng, đỏ tại 4 chi cục cửa khẩu của Hải Phòng
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Trong tháng 5, tổng tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng là 190.831 tờ khai tăng 0,09% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 2,22% so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu là 103.436 tờ khai, xuất khẩu là 87.395 tờ khai,

Trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, đơn vị có có lượng tờ khai lớn nhất là Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công với 43.779 tờ khai, trong khi đó, với 4.802 tờ khai Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có lượng tờ khai ít nhất.

Về tỷ phân luồng tờ khai trong tháng 5 của toàn Cục có 95,7% là luồng xanh và luồng vàng (riêng luồng xanh 64,5%), còn lại tờ khai luồng đỏ.

Tuy nhiên, 4 chi cục hải quan cửa khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ), tỷ lệ luồng vàng và luồng đỏ lên tới 83% (tương đương với 29.280 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ).

Tháng 5, kim ngạch xuất khẩu làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng đạt hơn 4,56 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó kim ngạch có thuế đạt 40,42 triệu USD, tăng 45,2%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 đạt hơn 5,34 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó kim ngạch có thuế đạt hơn 2,44 tỷ USD, tăng 32,3%.

Kim ngạch nhập khẩu có thuế các mặt hàng ô tô, xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, sắt thép, mỹ phẩm, máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2021.source https://haiquanonline.com.vn/gan-30000-to-khai-luong-vang-do-tai-4-chi-cuc-cua-khau-cua-hai-phong-164141.html