Hải quan Đà Nẵng có nhiều giải pháp công nghệ mang lại hiệu quả quản lý

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: HQĐN
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: HQĐN

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, trong vòng 5 năm trở lại đây, nhiều sáng kiến tiêu biểu ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính đã phát huy hiệu quả. Theo đó, để động viên, phát huy sáng kiến, lãnh đạo đơn vị thường xuyên định hướng, phát động, tổ chức và tạo điều kiện tối đa để công chức tích cực sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia hoạt động nghiên cứu nhiều giải pháp sáng kiến áp dụng vào các lĩnh vực liên quan với hoạt động của đơn vị.

Đặc biệt, nhiều nghiên cứu xây dựng nhiều giải pháp, ứng dụng CNTT đưa vào áp dụng thực tiễn mang lại hiệu cao trong lĩnh vực nghiệp vụ hải quan và các hoạt động quản lý nội bộ.

Tiêu biểu như xây dựng phần mềm “Quản lý giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo hình thức quà biếu tặng”. Phần mềm cho phép thống kê, tra cứu, quản lý thông tin giấy phép nhập khẩu ô tô quà biếu tặng theo mã số doanh nghiệp; được xây dựng chạy tập trung thông qua trình duyệt web, dữ liệu, hạ tầng ứng dụng được đặt tại trụ sở Cục Hải quan Đà Nẵng.

Trong đó, phần giải pháp đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi “Công chức, viên chức, người lao động thành phố Đà Nẵng với cải cách hành chính năm 2016” do Công đoàn lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức. Phần mềm tối ưu hóa nâng cao hiệu suất làm việc, tiết kiệm thời gian, việc tra cứu, thống kê báo cáo nhanh chóng và thuận lợi; đồng thời cung cấp các thông tin cảnh báo, phân tích. Qua đó tăng cường việc quản lý giấy phép NK ô tô, cấp phép đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật và hạn chế các vi phạm trong việc nhập khẩu xe ô tô - xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Đà Nẵng cũng xây dựng “Phần mềm quản lý trang thiết bị và tiếp nhận xử lý sự cố”. Hệ thống đáp ứng yêu cầu báo cáo rà soát, phục vụ công tác quản lý, xây dựng kế hoạch cho trang thiết bị CNTT hàng năm của các đơn vị; nắm bắt được tình trạng của từng thiết bị, lịch sử của thiết bị như: cấp mới, sự cố, sửa chữa, bàn giao, thanh lý ….

Ngoài ra, phần mềm giúp hỗ trợ công tác báo cáo sự cố của các đơn vị và công tác quản lý việc khắc phục sự cố của phòng CNTT đối với từng thiết bị khi có sự cố phát sinh trên các thiết bị của công chức đang công tác tại các đơn vị.

Một giải pháp công nghệ nữa được đơn vị nghiên cứu, phát triển là xây dựng, triển khai phần mềm “Quản lý giải pháp, sáng kiến”. Tin học hóa quá trình đăng ký, quản lý, phê duyệt và đánh giá, công nhận sáng kiến. Qua đó, có thể đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất đánh giá, công nhận các giải pháp sáng kiến.

Hệ thống quản lý Giải pháp - Sáng kiến đã đem lại hiệu quả thiết thực không chỉ hỗ trợ cho công chức theo dõi việc đăng ký các danh hiệu thi đua và đề tài sáng kiến mỗi năm. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị cũng dễ dàng nắm bắt, quản lý việc đăng ký danh hiệu và giải pháp sáng kiến hàng năm của đơn vị, Hội đồng sáng kiến chủ động hơn trong quá trình đánh giá và có đầy đủ thông tin để đưa ra kết quả đánh giá tốt nhất cho mỗi đề tài.

Bên cạnh đó, sáng kiến tiêu biểu ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính của Cục Hải quan Đà Nẵng là xây dựng giải pháp công nghệ thông tin “Báo cáo và điều hành cho lãnh đạo cục và các đơn vị”.

Hệ thống tổng hợp thông tin và hỗ trợ báo cáo điều hành được xây dựng, cung cấp các bảng biểu thông tin đầu ra dựa trên các yêu cầu của lãnh đạo đơn vị nhằm phục vụ giải quyết và điều hành công việc nội bộ, trong đó có hệ thống cung cấp các chức năng tổng hợp và hỗ trợ quản lý, phân công chỉ đạo các công việc nội bộ tại Cục Hải quan Đà Nẵng phục vụ cho công tác điều hành giao ban, giám sát và có các chỉ đạo kịp thời dựa trên các thông tin tổng hợp.

Ngoài các sáng kiến tiêu biểu trên, theo Cục Hải quan Đà Nẵng, hàng năm, đơn vị đều động viên công chức xây dựng nhiều giải pháp sáng kiến mang lại hiệu quả cao như: “Tăng cường quản lý an ninh, an toàn Hệ thống Công nghệ thông tin tại Cục Hải quan Đà Nẵng”; tham mưu, “Giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP của Chính phủ năm 2018”; xây dựng “Phần mềm đọc và soạn thảo văn bản trực tuyến”...source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-da-nang-co-nhieu-giai-phap-cong-nghe-mang-lai-hieu-qua-quan-ly-163698.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF