Ad Code

Responsive Advertisement

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Thanh Hóa tháng 5 đạt 1 3 tỷ USD

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Cục Hải quan Thanh Hóa. Ảnh: Phong Nhân
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Cục Hải quan Thanh Hóa. Ảnh: Phong Nhân

Trong cơ cấu kim ngạch xuất nhập khẩu thì hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng tăng so với tháng trước, đạt hơn 494 triệu USD, tăng 29%. Trong đó các mặt hàng xuất khẩu chính gồm: hải sản, xi măng, clinke, đá và sản phẩm đá, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, chế phẩm lọc hóa dầu, sản phẩm luyện kim.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 5 có phần giảm so với tháng trước, đạt hơn 814 triệu USD, bằng 86%. Các mặt hàng xuất khẩu chính làm thủ tục tại Hải quan Thanh Hóa gồm: dầu thô, máy móc thiết bị, than, thạch cao, hóa chất, nguyên liệu sản xuất, đường tinh luyện, vải và phụ kiện may.

Trong tổng kim ngạch 1,03 tỷ USD hàng hóa xuất nhập khẩu thì các mặt hàng có thuế chiếm 688 triệu USD, giảm so với tháng trước.

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, kim ngạch nhập khẩu tháng 5 giảm so với tháng trước chủ yếu do trong tháng Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn chỉ nhập 2 chuyến dầu thô (so với 3 chuyến tàu trong tháng trước).

Ngoài ra các mặt hàng có kim ngạch có thuế (ngoại trừ nhóm hàng than tăng mạnh) thì các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu còn lại đều giảm so với tháng trước. Trong đó nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị có mức giảm mạnh nhất do một số Dự án đã gần như hoàn thành giai đoạn nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng dự án.source https://haiquanonline.com.vn/kim-ngach-xuat-nhap-khau-qua-hai-quan-thanh-hoa-thang-5-dat-13-ty-usd-164205.html