Lạng Sơn Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 6 công ty

Lạng Sơn: Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 6 công ty

6 đại lý gồm: Công ty TNHH MTV Bách Việt Lạng Sơn; Công ty CP kho ngoại quan Chi Ma – Bắc Kinh; Công ty TNHH Tuấn Hường Lạng Sơn; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thanh Phát; Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hòa An; Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Gia Khánh.

Các đại lý làm thủ tục hải quan này có trụ sở tại tỉnh Lạng Sơn và thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Lạng Sơn.

Lý do bị Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan là do quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày tạm dừng hoạt động, đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục Hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/lang-son-cham-dut-hoat-dong-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-doi-voi-6-cong-ty-163795.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF