Ad Code

Responsive Advertisement

Nội dung đáng chú ý trong câu hỏi cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma túy

Như tin đã đưa, nội dung thi gồm 2 phần. Phần trắc nghiệm với 30 câu hỏi liên quan đến các chủ đề về chất ma túy, chất gây nghiện… mời bạn đọc xem toàn bộ phần câu hỏi và tài liệu liên quan tại đây.

Trong phần tự luận với chủ đề “Anh/chị hãy chia sẻ những nhận thức, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng (nếu có) của bản thân về công tác phòng, chống ma túy của ngành Hải quan”.

Trong đó, Ban tổ chức gợi ý định hướng: tình hình các hoạt động vi phạm, tội phạm liên quan đến ma túy trong lĩnh vực hải quan; yêu cầu đối với công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn hiện nay; trách nhiệm, yêu cầu đối với cán bộ, công chức Hải quan, đặc biệt là lực lượng Hải quan chuyên trách phòng, chống ma túy nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới; những kinh nghiệm thực tiễn, tấm gương cá nhân/tập thể điển hình của ngành Hải quan trong công tác phòng, chống ma túy…

Khuyến khích các bài viết có hình ảnh, thông tin thực tiễn minh họa; có sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức trình bày.source https://haiquanonline.com.vn/noi-dung-dang-chu-y-trong-cau-hoi-cuoc-thi-tim-hieu-ve-cong-tac-phong-chong-ma-tuy-164087.html