Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Hải Phòng khu vực 2 thu ngân sách đạt gần 60 chỉ tiêu

Hải quan Hải Phòng khu vực 2 thu ngân sách đạt gần 60% chỉ tiêu
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2. Ảnh: T.Bình.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 2022, ngay từ đầu năm đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu và chống thất thu.

Đó là, thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình, nguyên nhân và dự báo các yếu tố tác động đến công tác thu ngân sách, tích cực xử lý thu hồi thuế nợ đọng, kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ mới phát sinh, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu nộp ngân sách năm 2022.

Cập nhật hết tháng 6, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thu được 3.504 tỷ đồng, đạt 59,39% so với chỉ tiêu dự toán cả năm (5.900 tỷ đồng), đạt 55,18% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (6.350 tỷ đồng), tăng 741 tỷ đồng, tương ứng tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2021.

6 tháng đầu năm, Chi cục tiếp nhận, giải quyết thủ tục đối với 43.299 tờ khai hải quan (tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái) của 4.860 doanh nghiệp...source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-khu-vuc-2-thu-ngan-sach-dat-gan-60-chi-tieu-164757.html