Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Đà Nẵng đa dạng hình thức hỗ trợ doanh nghiệp

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: HQĐN
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: HQĐN

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng trong 6 tháng qua, các hoạt động phổ biến quy định chính sách pháp luật về thuế và hải quan được triển khai thường xuyên.

Tại cục và các chi cục đã tổ chức phổ biến nhiều văn bản mới thông qua các hình thức phổ biến trực tiếp tại chi cục, gửi email, đăng tải lên trang thông tin điện tử, phổ biến tại các hội nghị, phát tờ rơi...

Trong đó, đơn vị tập trung vào các vấn đề lớn được nhiều doanh nghiệp quan tâm như: những vấn đề cần lưu ý đối với đại lý làm thủ tục hải quan; tiếp nhận hồ sơ hải quan điện tử; tiếp nhận giấy phép, kết quả kiểm tra chuyên ngành, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; triển khai hệ thống giám sát hải quan tự động VASSCM và quản lý, sử dụng seal định vị điện tử trong giám sát hàng hóa vận chuyển bằng container.

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; triển khai Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021.

Các hoạt động tuyên tuyền, cung cấp thông tin đã được Cục Hải quan Đà Nẵng thực hiện thường xuyên, đúng thời điểm, chính xác, giúp hỗ trợ tốt hơn việc khai báo của người khai hải quan, người nộp thuế; giúp hỗ trợ tốt hơn việc khai báo của người khai hải quan, người nộp thuế; giúp công tác giải quyết thủ tục hải quan của các khâu, các bộ phận được nhanh chóng, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được thông suốt.

Trong 6 tháng qua, Cục Hải quan Đà Nẵng đã thực hiện 630 lượt hướng dẫn các nội dung về: thủ tục hải quan, khai báo hải quan, mã số hàng hóa, thực hiện chính sách thuế, kế toán thuế; các chính sách mới trong thời gian chống dịch, nộp bổ sung C/O do ảnh hưởng của dịch, chính sách thuế mặt hàng nhập khẩu phục vụ việc phòng, chống dịch...

Cách thức hướng dẫn được các đơn vị thuộc Cục Hải quan Đà Nẵng triển khai đa dạng, nhiều hình thức như: hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan Hải quan, qua điện thoại, qua chuyên mục Hỏi - Đáp trên trang thông tin điện tử, qua màn hình; thông báo từ hệ thống VNACCS/VCIS, trả lời bằng văn bản, qua tham vấn, đối thoại.

Việc đổi mới cách thức hỗ trợ doanh nghiệp của Cục Hải quan Đà Nẵng phát huy hiệu quả và được doanh nghiệp hoan nghênh. Đáng chú ý như Hải quan Đà Nẵng xây dựng Chương trình tạo thuận lợi, hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan. Hàng tháng, Cục cung cấp thông tin hỗ trợ tuân thủ cho 6 doanh nghiệp lớn trên địa bàn đã được Cục ký Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Bên cạnh đó, theo Cục Hải quan Đà Nẵng, các hoạt động hợp tác với ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, hay triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu qua ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thời gian nộp thuế.

Ngoài ra, Cục Hải quan Đà Nẵng đã tăng cường quan hệ đối tác, lắng nghe, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-da-nang-da-dang-hinh-thuc-ho-tro-doanh-nghiep-164324.html