Ad Code

Responsive Advertisement

Nửa năm Hải quan thu ngân sách 226 588 tỷ đồng

Nửa năm, Hải quan thu ngân sách 226.588 tỷ đồng
Công chức Hải quan Lào Cai giám sát phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: T.Bình.

Với kết quả trong tháng 6, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của ngành Hải quan đạt 226.588 tỷ đồng đạt 64,4% dự toán, đạt 61,2% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 6 tổng kim ngạch ước đạt 65,01 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước (tương ứng tăng 1,48 tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu ước đạt 32,64 tỷ USD, tăng 5,6% (tương ứng tăng 1,73 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 32,37 tỷ USD, giảm 0,8% (tương ứng giảm 246 triệu USD).

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng ước đạt 371,2 tỷ USD, tăng 16,4%, tương ứng tăng 52,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó xuất khẩu ước đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 27,37 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 185,23 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 24,8 tỷ USD).

Như vậy, trong tháng 6 cả nước ước xuất siêu 276 triệu USD. Tính đến hết 6 tháng cả nước ước tính xuất siêu 710 triệu USD.source https://haiquanonline.com.vn/nua-nam-hai-quan-thu-ngan-sach-226588-ty-dong-164326.html